View Single Post
  #5 (permalink)  
Old 18th April 2001, 19:07
scottaidh scottaidh is offline
Registered User
 
Join Date: Feb 2001
Posts: 73
Tha ṭrr daoine a' smaoineachadh gun tainig Gàidhlig bho Èirinn agus ged a tha sin ceart gu ire, tha fianais àirseachail ùr ann cuideachd gun robh Gàidhlig air feadh taobh siar Alba aig an aon àm a tha Gaeilge ann an Eirinn.
Tha e clotach gun robh iad measgadhadh ri chèile.

Although many beleive Gaelic to have come from Ireland this is true just to an extent. Recent archeological evidence suggests that there were people and Gaelic was spoken throughout Western Scotland before the period we originally assumed it arrived in the country from Ireland.
Reply With Quote